Internationaal

Ons internationale netwerk

IR}S werkt op internationaal niveau samen met haar zusteronderneming IS}F in het Caribisch gebied en Noord-Amerika.

“Integrity Solutions & Forensics (IS}F)”


IS}F is een dienstverlener op het gebied van integriteit en veiligheid en bestrijkt vanuit Mexico Stad het werkgebied Latijns Amerika. De Latijns Amerikaanse markt kenmerkt zich door grote zakelijke kansen, maar ook door aanzienlijke risico’s op het vlak van veiligheid en integriteit. IS}F ondersteunt opdrachtgevers bij het inventariseren, objectiveren en vervolgens mitigeren van deze risico’s, waardoor drempels worden weggenomen en effectief kan worden ingespeeld op zakelijke mogelijkheden. IS}F handelt uit de overtuiging dat managementaandacht voor integriteit en veiligheid leidt tot betere besluitvorming en een beter bedrijfsresultaat.

Zie voor meer informatie www.isfservices.com.