Ons netwerk

Ons netwerk

IR}S is als organisatie aangesloten bij onderstaande professionele netwerken, verenigingen en/of beroepsorganisaties.

“Association of Certified Fraud Examiners.”
index

De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is wereldwijd de grootste antifraude organisatie en aanbieder van trainingen en cursussen op het gebied van fraude preventie, opsporing en onderzoek.
Mondiaal heeft de organisatie bijna 75.000 leden waarvan in Nederland inmiddels 229 personen vertegenwoordigd zijn in “The Netherlands Chapter”. Ons ledenbestand belichaamt 75 verschillende organisaties in zowel de publieke als private sector.
De Nederlandse afdeling heeft als doel om kennis van fraude en fraudeonderzoek te bundelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Dit doen wij op dit moment door tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten met interessante gastsprekers en netwerkmogelijkheden.

Zie voor meer informatie www.acfe.com.

“Institute for Financial Crime.”IFFC

Het Institute for Financial Crime (IFFC) is een netwerkorganisatie en biedt een platform aan de talrijke stakeholders in het complexe landschap van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Deze stakeholders hebben anno 2015 onvoldoende contact met elkaar; dat heeft te maken met een gebrekkige kennisinfrastructuur en onvoldoende bereidheid kennis en informatie te delen.

Het IFFC heeft als doel om meer innovatie op het gebied van onderzoek, samenwerking en educatie te doen ontstaan. Het instituut zorgt voor bewustzijn en inzicht in een effectieve bestrijding en preventie van Financieel Economische Criminaliteit. De onafhankelijke katalysator rol van het instituut resulteert in uitwisseling van methodieken en vaardigheden tussen verschillende partijen die elkaar nu nog onvoldoende vinden. Het IFFC beoogt een veiligere en weerbaardere samenleving te bevorderen door preventie en een betere beheersing van FEC.

Zie voor meer informatie www.iffc.nl.

“The Hague Security Delta.”


HSD-Logo-300x160

The Hague Security Delta (HSD) is hét grootste security-cluster in Europa. In het Nederlandse cluster, met de belangrijke regionale hubs in Den Haag, Twente en Brabant, werken bedrijven, overheden en kennisinstituten samen om meer innovatie en kennis te krijgen op het gebied van cybersecurity, nationale en stedelijke veiligheid, de beveiliging van kritieke infrastructuren en forensisch onderzoek. Allen delen hetzelfde doel: meer bedrijfsactiviteit, meer banen en een veiligere wereld. De kern is de HSD Campus, het nationale centrum voor innovatie op het gebied van security in den Haag.

Zie voor meer informatie www.thehaguesecuritydelta.com.

“International Foundation for Protection Officers.”IFPO

De International Foundation for Protection Officers (IFPO) is toegewijd om betekenisvolle, kosteneffectieve educatie aan te bieden aan beginnend en toezichthoudend security-personeel en aan studenten. Het IFPO is van mening dat educatie een essentieel onderdeel is van de professionele ontwikkeling van diegenen die belast zijn met het beschermen en beveiligen van anderen: Protection Officers. De stichting dient individuen, veiligheidsdiensten en organisaties die hun eigen veiligheidspersoneel hebben. Leden en studenten genieten voordelen van de professionele en erkende reputatie van een certificering door de stichting.

Zie voor meer informatie www.ifpo.org.

“Het Criminologisch Netwerk Nederland.”Het CNN Logo

Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen in de vorm van een vereniging. Het CNN heeft als doel om studenten, afgestudeerd criminologen en (jonge) professionals bijeen te brengen en hen te faciliteren en te ondersteunen op het gebied van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het CNN tracht dit doel onder onder te bereiken door het haar leden van criminologische relevante informatie te voorzien, door hen in contact te brengen met het werkveld en door criminologisch relevante evenementen voor hen te organiseren.

Zie voor meer informatie www.hetcnn.nl.

“Flevum”

Flevum Forum Network is het landelijke netwerk voor MKB ondernemers dat met een uitgebreid jaarprogramma ondernemers bij elkaar brengt. MKB ondernemers intensief ondersteunen bij het leggen van nieuwe contacten en het verder professionaliseren, versterken en vergroten van hun bedrijf, dat is de missie van Flevum Forum Network.

Zie voor meer informatie www.flevum.nl.

“De Kennissenclub”
De Kennissenclub is hét ondernemende & Internationale Kennissennetwerk. Binnen de Kennissenclub staat kennisdeling en het leren van elkaar hoog in het vaandel. De Kennissenclub is hiermee dé denktank van ondernemend Nederland.

“Het Meervoud van kennis is… Kennissen!”

Zie voor meer informatie www.kennissenclub.nl.

“Stichting Q-SIS”
Stichting Quality-Sustainability in human Integrity & Security (Q-SIS) houdt een registratie bij van Certified Integrity Specialists (CIS) in Human Profiling. Alumni die hebben deelgenomen aan de registeropleiding CIS in Human Profiling hebben toegang tot het exclusieve netwerk van alumni, de CIS Community. Dit netwerk van professionals komt een aantal keren per jaar bij elkaar op verschillende locaties in Nederland en België. De organisatie daarvan wordt verzorgt door IC}U in samenwerking met stichting Q-SIS.

De CIS community kenmerkt zich in overdracht van informatie in een informele sfeer waarin samenwerking en het uitwisselen van ideeën centraal staan. Juist omdat de community bestaat uit professionals uit vele verschillende branches en doelgroepen, biedt het tevens de uitgelezen mogelijkheid om uw netwerk snel en doeltreffend te verbreden.

“Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB)”


De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) organiseert en neemt examens af voor opleidingen in de beveiligingssector. Alle medewerkers van IRS zijn gecertificeerd Particulier Onderzoeker (PO).

Zie voor meer informatie www.svpb.nl

“Hof van Bemiddelaars”
Hof van Bemiddelaars zijn onafhankelijke bemiddelaars, die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen bij zaken en geschillen voor bedrijven en particulieren bij juridische en financiële kwesties. Hof van Bemiddelaars bemiddelt bij de meest complexe zaken of juridische impasses om een lange rechtsgang of escalatie te voorkomen.

Daarbij onderscheidt Hof van Bemiddelaars zich door buiten bestaande kaders te denken, waardoor een unieke kijk op zaken en geschillen komt te bestaan met als doel om oplossingsgericht, doelgericht en resultaatgericht onze innovatieve bemiddelingen met diensten voor cliënten te effectueren.

Zie voor meer informatie www.hofvanbemiddelaars.com

“Aware Online: bewust op het internet”Aware Online: bewust op het internet

Aware Online staat voor bewustwording op het internet. Aware Online maakt mensen bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het plaatsen van persoonlijke en bedrijfsmatige informatie op het internet. De specialisten van Aware Online bieden inzicht in de maatregelen die men kan nemen om deze risico’s te verkleinen. Zij leveren bewustzijn in de vorm van een boek, een training, een examen met bijbehorende Verklaring Omtrent het Internetgedrag (VOIG®) en een opname in het Landelijk Register van Bewust Internetgebruikers. Door bewust om te gaan met de informatie die op het internet plaatst wordt, verkleint men de kans om slachtoffer te worden van criminelen, van fraudeurs en zelfs van terroristen.

Zie voor meer informatie www.aware-online.com