Onze medewerkers

Onze mensen zijn topspecialisten op hun vakgebied en kiezen voor IRS, omdat zij geloven in de toegevoegde waarde om u persoonlijk en onafhankelijk ter zijde te staan. Subsidiariteit en proportionalitebit zijn voor hen leidende principes.

Aart Bloemheuvel
Managing Partner
“De integrale IRS-aanpak legt basis voor integriteit, vertrouwen, continuïteit en veiligheid.”

Aart heeft meer dan 30 jaar ervaring met het doen van fraude- en feitenonderzoeken. Voordat Aart Managing Partner werd bij IRS, leidde hij de onderzoekstak van een van de Big Four kantoren en werkte hij aan omvangrijke en ‘high profile’-zaken, zo ook aan het onderzoek naar de slapende rekeningen van de Holocaust slachtoffers bij Zwitserse banken. Aart heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van complexe internationale fraudeonderzoeken, het opsporen van activa in diverse jurisdicties en het doen van grote zogeheten ‘Investigative Due Dilligence’-onderzoeken. Aart heeft daarnaast veel feitenonderzoeken uitgevoerd voor zowel overheden als voor internationale bedrijven.

Marcelline Brouwers
Forensic Accountant
“Cijfers vertellen niet alles. Het gaat om de waarheid achter de cijfers”

Marcelline is ruim 20 jaar actief als zowel controlerend register accountant en forensisch accountant. Haar ruime ervaring bij diverse grote internationale, maar ook lokale ondernemingen, zorgt dat zij uitstekend inzicht heeft in de mogelijke fraude problemen en risico’s bij die ondernemingen. Haar kwaliteit is niet alleen snel in de administraties te zien waar het mis is, maar ook te doorzien waar informatie mist en daardoor de fraude wordt verhuld. Naast haar werk als controlerend en forensisch accountant is Marcelline actief als kwaliteitstoetser voor zowel de beroepsorganisaties NBA en SRA.

Hans Reijner
Forensic IT Specialist
“Overal vindt men digitale informatie. IRS maakt het verwijderde weer zichtbaar, stelt veilig, doorzoekt en analyseert”

Hans Reijner heeft meer dan 30 jaar ervaring met forensische IT onderzoeken en is een expert op het gebied van Data Security. Voordat Hans zich bij IRS aansloot, heeft hij onder andere gewerkt als Head IT Security en Senior Security Consultant bij diverse internationale organisaties. Hans heeft zeer veel ervaring met forensisch IT onderzoek bij onder meer fraude, integriteitsissues en mededingingszaken. Zowel nationaal als internationaal.

Bram Martin
Forensic Investigator
“Een organisatie die integer werkt, werkt langer en creëert meer waarde.”

Bram Martin heeft sinds begin 2014 meegewerkt aan omvangrijke en complexe fraude- en feitenonderzoeken. Voordat Bram zich bij IRS aansloot studeerde hij af als Forensisch Criminoloog, na onderzoek te hebben verricht bij het team Strategische Opsporingsinformatie (SOI) van de Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst (FIOD). Bram heeft een ruime kennis en ervaring met forensisch onderzoek en onderzoek op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT). Bram is initiatiefnemer, voorzitter en mede-oprichter van Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN), en bestuurslid van de afdeling Young Financial Crime van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Matty Pleumeekers
Forensic Data Analyst
“De algemene opvatting dat Data Analytics volledig IT gedreven is, is verkeerd. Net zo van belang zijn de stappen om de bedrijfsprocessen te begrijpen, (fraude) risico’s te identificeren en de relatie te vinden met de IT systemen en data.”

Matty heeft meer dan 15 jaar ervaring in Data Analytics en het gebruik van Computer Assisted Audit Tools (CAATs). Hij is zijn carrière gestart bij Ernst & Young EDP Audit Nederland en werd daar een van de vooraanstaande data analisten die CAATs gebruiken voor zowel (jaarrekening gerelateerde) audits en verbijzonderde onderzoeken, inclusief fraude onderzoeken. Na negen jaar EY EDP audit heeft Matty zijn carrière voortgezet als Interne Controle Adviseur en Interne IT Auditor binnen de Energie sector. Hij was verantwoordelijk voor het managen van operational en IT audits, aansturen van interne fraude onderzoeken, en het trainen van mensen in Data analytics en CAATs. In maart 2008 ontving hij de EMEA ACL Impact Award voor zijn data analyse werk bij Essent Trading Geneva.

Henno de Kruijk
Senior Forensic Investigator
“Incidenten op het gebied van integriteit en veiligheid zijn zeer ingrijpend voor organisaties en de mensen die daaraan zijn verbonden. Juist in deze situaties vormen feiten de meest stabiele basis voor besluitvorming.”

Henno de Kruijk heeft een uitgebreide ervaring met het doen van forensische en forensische IT onderzoeken. Voordat Henno zich aan IRS verbond, heeft hij onder andere in Rusland gewerkt als Security Coordinator op de Anglo-American School, gaf hij advies op het gebied van Security Risk Management aan internationale bedrijven, NGO’s en overheden en is hij werkzaam geweest voor Defensie. Henno heeft een ruime ervaring met het doen van onderzoeken op het gebied van fraude, integriteit en security-gerelateerde zaken.

r