Onze visie

Onze visie

‘De integrale IRS-aanpak legt basis voor integriteit, vertrouwen, continuïteit en veiligheid’

Het publieke domein kent bijzondere krachtenvelden. Om succesvol te kunnen adviseren is het van groot belang die van binnenuit te kennen. 

Van organisaties wordt gevraagd steeds meer open te zijn in hun (besluitvorming)processen, middelen, doelen, resultaten en effecten. Deze wensen, mede vanuit de samenleving, zorgen voor strengere eisen aan tranparantie, doelformulering en verantwoording.

Door strengere regelgeving en zelfregulering groeit het bewustzijn voor integer, alert en risicobewust handelen.

Het voorkomen van reputatieschade en continuïteitsproblemen heeft inmiddels de hoogste prioriteit bij zowel grote als kleinere organisaties.

Een duurzaam integere, gezonde en veilige organisatie vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij alle risico’s worden meegenomen.

Gevallen van fraude, wanbeheer en achteloos handelen staan niet op zichzelf. Het zijn doorgaans uitingen van vaste patronen en een diep ingesleten bedrijfscultuur en -mentaliteit. Samenwerking met andere partijen is essentieel. Samen innoveren ook.

Compliance implementeren en compliant zijn is niet hetzelfde.

Een crisis is er plotseling, maar de onderliggende oorzaak lag al langer op de loer. Die oorzaak bestaat meestal uit een gedrags- en een structuurcomponent en wordt door traditionele interne controles vaak niet opgemerkt.

Een organisatie die integer werkt, werkt langer en creëert meer waarde.