De Raad van Advies

IRS heeft een raad van advies ingesteld die adviseert over strategische vraagstukken en relevante marktontwikkelingen. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van IRS.

Mr. A.W.H. (Arthur). Docters van Leeuwen
Voorzitter van de Raad van Advies
Voorzitter van de Raad van Advies van IRS is Mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen, voormalig bestuursvoorziter van de Autoriteit Financiële Markten, voormalig hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en oud Voorzitter van het College van Procureurs Generaal.

Drs. J.B.M. (Jos) Streppel

Lid Raad van Advies
Lid van de Raad van Advies van IRS is Drs. J.B.M. (Jos) Streppel, voormalig Chief Financial Officer Aegon NV, oud-voorzitter raad van commissarissen KPN NV, vice-voorzitter raad van commissarissen Van Lanschot NV en oud-voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.