Forensic Data Analytics
“De algemene opvatting dat data analytics volledig IT gedreven is, is verkeerd. Net zo van belang zijn de stappen om de bedrijfsprocessen te begrijpen, (fraude) risico’s te identificeren en de relatie te vinden met de IT systemen en data.”Matty Pleumeekers, Forensic Data Analyst

Forensic Data Analytics
Mass data analysis, big data, business intelligence, predictive analytics, continuous control monitoring en GRC-monitoring zijn enkele van de hedendaagse hype- en buzz-termen. Veel organisaties hebben projecten geïnitieerd om data mining tools effectief te gebruiken. Echter, slechts enkele bedrijven is het gelukt om analyse technieken structureel in te bedden in hun bedrijfsvoering. De meeste data analyse initiatieven leiden tot onverwacht hoge kosten, geen toegevoegde waarde en een heleboel frustraties.

Wij leven in een wereld waar we steeds afhankelijker worden van ICT, de hoeveelheid data exponentieel groeit en informatie verzoeken steeds gevarieerder worden. Om bedrijven te ondersteunen in het uitpluizen van hun gestructureerde data bied IRS een scala aan Data Analytics services. Met onze data analytics methodologie streeft IRS naar een eenduidig resultaat ondersteund door een transparant en pragmatisch proces.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn:

Data & Process Mining AnalyticsKwantificering van (potentiele) Risk exposureRed Flag systemenTraining
Data & Process Mining Analytics

De specialisten van IRS zijn in staat om om de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten vast te stellen op basis van de aanwezige gestructureerde data. Analyses op de integriteit van data en het in kaart brengen van verschillen tussen daadwerkelijke activiteiten en de bedrijfsprocedures, helpt zowel de interne als externe onderzoeker in haar (forensisch) werk bij het vergaren van feiten.

Kwantificering van (potentiele) Risk exposure

De specialisten van IRS kunnen het Risk Management system ondersteunen door het testen van interne controle maatregelen en IT/Application controles. In het geval van een ontoereikende controle kan de IRS specialist de risk exposure kwantificeren op basis van de organisaties gestructureerde data.

Red Flag systemen

IRS kan een organisatie ondersteunen in het opzetten van detectieve controles om mogelijke fraude activiteiten te identificeren. Op basis van de resultaten uit de Data & Process mining analyse of op basis van een bekend fraude patroon kan de IRS specialist een bedrijf assisteren in het opzetten van een ‘red flag system’.

Training

De specialisten van IRS kunnen interne medewerkers van Risk management, Compliance en/of Audit trainen in het uitvoeren van hun eigen data analysis, herkennen van fraude signalen en het bepalen van de impact op hun business.