Forensic Investigations
“Een organisatie die integer werkt, werkt langer en creëert meer waarde.”Bram Martin, Forensic Investigator

De vinger op de problemen

Het diepgaand onderzoeken van incidenten in en rond de organisatie is niet alleen nodig om problemen adequaat aan te kunnen pakken. Het verschaft ook de informatie die nieuwe problemen helpt voorkomen en die als basis kan dienen voor noodzakelijke verbeteringen. Maar bij het doen van onderzoek gaat het niet alleen om de feiten. Minstens zo belangrijk is de kwaliteit van het proces. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn daarbij voor IRS leidende principes.

IRS biedt een totaalpakket aan forensic services die alle vormen van onderzoek omvatten, waaronder ook forensic IT-onderzoek. Zorgvuldig en met respect voor de belangen van alle betrokkenen.

Forensisch OnderzoekBestuurlijk OnderzoekDispute Resolution
Forensisch Onderzoek
Verduistering
Mededingingsonderzoek
Manipulatie jaarrekening
Contract- & Inkoopfraude
Omkoping & Smeergeld
Asset Tracing & Recovery
Onderzoek naar witwaspraktijken
Intellectueel eigendom & Patentbreuk
Contractbreuk
Failissementsonderzoek
Bestuurlijk Onderzoek
Toedrachtsonderzoek
Beleidsonderzoek
Dispute Resolution
   Royalty & Licentiegeschillen
   Inbreuk intellectueel eigendom, patenten & octrooien
   Post fusie & Overname conflicten
   Marktmisbruik
   Contractbreuk
   Internationale verrekenprijsdisputen (belastingen)
   Verzekeringsclaims
   Oorzaak & Aansprakelijkheid bij faillissement
  Financieel economische ondersteuning internationale mediation & arbitrage